Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning för handledare och elever vid privat övningskörning även kallat handledarekurs.

Enligt regeringsbeslut måste elever och deras handledare genomgå en introduktionsutbildning för att få bedriva privat övningskörning.

Nytt från 1 september 2010 är att elev och handledare kan gå utbildningen var för sig. Både handledare och elev måste liksom tidigare ha gått en introduktionsutbildning för att få övningsköra privat. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Den som redan har gått en introduktionsutbildning före den 1 september 2010 behöver alltså inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig.

Observera att handledaren måste ansöka och bli godkänd för varje elev innan den privata övningskörningen får påbörjas.

Viktigt att tänka på

Eleven måste vara 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Vem kan bli handledare?

Den som har fyllt 24 år och haft körkort på aktuell behörighet under minst 5 av de senaste 10 åren. Om körkortet varit återkallat de senaste 3 åren kan det påverka möjligheten att bli godkänd som handledare. Transportstyrelsen fattar beslut med hänsyn till vilken typ av förseelse som orsakat körkortsåterkallelsen.